Kişisel Verilerin Korunması

 

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileriniz Korumamız Altında!

 

Yaşar Faktoring A.Ş. olarak, siz müşterilerimizin kişisel verilerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda açıklandığı çerçevede kaydederek, bu bilgilerin gizli tutulmasına büyük önem veriyoruz.

 

Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Şirketimiz farklı kanallardan (genel müdürlük, şubeler, internet sayfamız, mobil uygulamamız ve çağrı merkezi gibi) gelen sözlü / yazılı kişisel verilerinizi kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekte;

 

 Daima güvenle saklamaktadır.

 Faktoring işlemleriniz için kullanmaktadır.

 Kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında hiç kimseyle paylaşmamaktadır.

 

İstediğiniz zaman şirketimize başvurarak;

 

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.